Usnesení rady č. 612 ze dne 26.8.2009

k petici zákazníků salonu BRANKO-DESIGN, s.r.o., ul. Táboritská 24, Praha 3 za zachování provozu uvedené firmy a služeb kadeřnictví–solária– pedikúra–manikúra-kosmetika

č.j.: 655/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 612
ze dne 26.8.2009
 
 
k petici zákazníků salonu BRANKO-DESIGN, s.r.o., ul. Táboritská 24, Praha 3 za zachování provozu uvedené firmy a služeb kadeřnictví–solária– pedikúra–manikúra-kosmetika
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
1. petici zákazníků salonu BRANKO-DESIGN za zachování provozu a služeb uvedené firmy
 
2. zápis z Komise obchodních aktivit ze dne 17.8.2009
 
 
II.               n e s o u h l a s í
 
s požadavky uvedenými v jednotlivých bodech petice a vyjadřuje stanovisko, že tyto požadavky jsou nerealizovatelné
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části