Usnesení rady č. 610 ze dne 26.8.2009

ke schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3   

č.j.: 654/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 610
ze dne 26.8.2009
 
 
ke schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3                                                 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
žádost o schválení konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 1.9.2009 od 15:00 hodin do 18:00 hodin
Organizátor akce: 78. skupina Skalka, Štítného 29, Praha 3
 
II.      s c h v a l u j e
 
konání akce – dětského zábavného odpoledne „TAHÁK“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce:  1.9.2009 od 15:00 hodin do 18:00 hodin Organizátor akce: 78. skupina Skalka, Štítného 29, Praha 3
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. vedoucí Odboru občansko správního
         1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části