Usnesení rady č. 385 ze dne 27.5.2009

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov  

č.j.: 399/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 385
ze dne 27.5.2009
 
 
k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov
 
 
Rada městské části Praha 3
 
I.       doporučuje
 
Zastupitelstvu městské části
 
schválit žádost o svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov
 
 
II.      ukládá
 
1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části
1.1. předložit žádost o svěření výše citovaných pozemků k projednání Zastupitelstvu městské části
 
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části