Usnesení rady č. 382 ze dne 27.5.2009

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008

č.j.: 396/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 382
ze dne 27.5.2009
 
 
k žádosti o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008
 
 
Rada městské části Praha 3
 
I.       doporučuje
         Zastupitelstvu městské části
 
         schválit žádost o svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008
 
 
II.      ukládá
 
1.     Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části
1.1.předložit žádost o svěření výše citovaných pozemků k projednání Zastupitelstvu městské části
 
 
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části