Usnesení rady č. 292 ze dne 29.4.2009

ke koupi staveb – garáží, a to: - garáž na pozemku parc. č. 2182/19 v k. ú. Žižkov od manželů Bohuslava a Marie Krobotových - garáž na pozemcích parc. č. 2182/31 a 2388/3 vše v k. ú. Žižkov od Antonína Kasíka - garáž na pozemcích parc. č. 2182/42 a 2388/4 vše v k. ú. Žižkov od Václava Dlabače - garáž na pozemcích parc. č. 2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače

č.j.: 311/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 292
ze dne 29.4.2009
 
ke koupi staveb – garáží, a to:
-         garáž na pozemku parc. č. 2182/19 v k. ú. Žižkov od manželů Bohuslava a Marie Krobotových
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/31 a 2388/3 vše v k. ú. Žižkov od Antonína Kasíka
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/42 a 2388/4 vše v k. ú. Žižkov od Václava Dlabače
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače 

Rada městské části
 
I.       doporučuje
Zastupitelstvu městské části
schválit
koupi staveb – garáží, a to:
-         garáž na pozemku parc. č. 2182/19 v k. ú. Žižkov od manželů Bohuslava a Marie Krobotových, oba bytem xxxxxx, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 230 000 Kč
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/31 a 2388/3 vše v k. ú. Žižkov od Antonína Kasíka, bytem xxxxxx, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 180 000 Kč
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/42 a 2388/4 vše v k. ú. Žižkov od Václava Dlabače, bytem xxxxxx, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 170 000 Kč
-         garáž na pozemcích parc. č. 2182/44 a 2388/5 vše v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače, bytem xxxxxx, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 225 000 Kč
 
II.      ukládá
          1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty
          1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části