Usnesení rady č. 443 ze dne 24.6.2009

k Projektu rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 456/2009
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 443
ze dne 24.6.2009
 
 
k Projektu rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
Projekt rozdělení akciové společnosti Správa komunálního majetku   Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností ze dne 7.5.2009
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části