Usnesení rady č. 606 ze dne 24.9. 2008

k zahraniční služební cestě na „6. mezinárodní vědeckou konferenci Interra 6“ a „27. setkání Hnutí spolupracujících škol R“ v Nitře (SVK)

č. j.:637/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 606
ze dne 24.9.2008
 
k zahraniční služební cestě na „6. mezinárodní vědeckou konferenci Interra 6“ a „27. setkání Hnutí spolupracujících škol R“ v Nitře (SVK)
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         účast na mezinárodní vědecké konferenci, která se bude konat ve dnech 22. – 23. října 2008 v Nitře
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
         služební cestu do Nitry na mezinárodní vědeckou konferenci, které se zúčastní Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. Oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit služební cestu organizačně a finančně
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části