Usnesení rady č. 131 ze dne 20.2.2008

k přejmenování ulice „U Stadionu“ na ulici „U Central parku“

č. j.:139/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 131

ze dne 20.2.2008

k přejmenování ulice „U Stadionu“ na ulici „U Central parku“

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

bod č. 5 zápisu z jednání kulturní komise Rady městské části ze dne 26.6.2007

II.      s o u h l a s í

s podnětem kulturní komise Rady městské části na přejmenování ulice „U Stadionu“ v k. ú. Žižkov na ulici „U Central parku“ v k. ú. Žižkov

Mgr. Jiří Matušek                           Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části