Usnesení rady č. 130 ze dne 20.2.2008

k podnětů komise obchodních aktivit Rady městské části

č. j.:138/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 130

ze dne 20.2.2008

k podnětů komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 2 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 18.2.2008

II.      s c h v a l u j e

         doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

         1. výběrové řízení č. 254

         2. výběrové řízení č. 258

         3. žádost o přidělení nebytového prostoru

         4. žádosti o změnu nájemní smlouvy

         5. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

         6. žádosti o převod nájemní smlouvy

         7. žádost o podnájem

         8. ukončení nájmu, výpovědi

         9. žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti

         10. reklamy

         11. tržní řád

         12. právní záležitosti

         13. různé

         dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Jiří Matušek                            Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části