Usnesení rady č. 129 ze dne 20.2.2008

k pověření Správy komunálního majetku Praha 3, a. s., zastupováním Městské části Praha 3 na  2. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Pod Lipami 2571, 2572, 2573, Praha 3

č. j.:136/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 129

ze dne 20.2.2008

k pověření Správy komunálního majetku Praha 3, a. s., zastupováním Městské části Praha 3 na  2. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Pod Lipami 2571, 2572, 2573, Praha 3

Rada městské části  Praha 3

I.       b e r e   n a  v ě d o m í

pozvánku na 2. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Pod Lipami 2571, 2572, 2573, Praha 3  ze dne 28.2.2008, která je přílohou tohoto usnesení

II.      p o v ě ř u j e

1. Správu komunálního majetku Praha 3, a. s.

1.1. zastupováním Městské části Praha 3 na 2. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Pod Lipami 2571, 2572, 2573, Praha 3, konané dne 28.2.2008 v 19.00 hod. ve Střední odborné škole stavební a zahradnické, Učňovská 100/1, Praha 9

III.    u k l á d á

1. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

         1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Mgr. Jiří Matušek                           Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části