Usnesení rady č. 125 ze dne 20.2.2008

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3

č. j.:135/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 125

ze dne 20.2.2008

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

plat řediteli příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3 PhDr. Jiřímu Drahotovi s účinností od 1.2.2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace

Mgr. Jiří Matušek                           Milena Kozumplíková

zástupce starosty městské části  starostka městské části