Usnesení rady č. 567 ze dne 27.8. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2665 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 7

č. j.:591/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 567
ze dne 27.8.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2665 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 7
 
 
Rada městské části
  
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č.72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
Bytová jednotka č. 2665/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 445/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 192 460,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 476 336,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 476 336,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 189 780,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 300,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
Bytová jednotka č. 2665/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 715/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 973 175,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 300,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 716/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 975 935,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 300,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 715/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 973 175,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 442/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 219 781,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 715/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 973 175,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 445/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 228 060,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 716/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 975 935,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 445/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 228 060,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 714/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 970 415,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 225 300,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 509 516,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2665/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 719/18419 na společných částech budovy čp. 2665 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 984 214,00 Kč
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
  
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části
  
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části