Usnesení rady č. 566 ze dne 27.8. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2664 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 5

č. j.:590/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 566
ze dne 27.8.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2664 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 5
 
 
Rada městské části
  
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
         
Bytová jednotka č. 2664/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 120 594,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 469 919,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 469 919,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 120 594,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 468/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 286 102,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
Bytová jednotka č. 2664/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 194,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 570/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 549 307,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 739/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 030 832,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 194,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1  503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 738/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 028 084,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 194,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 871 444,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 194,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 736/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 022 588,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 194,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 732/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 011 596,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 195 416,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 099,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2664/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 716/18324 na společných částech budovy čp. 2664 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 967 627,00 Kč
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
            1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části
 
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                         Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části     starostka městské části