Usnesení rady č. 565 ze dne 27.8. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2663 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 3

č. j.:589/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 565
ze dne 27.8.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2663 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 3
 
 
Rada městské části
  
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit

prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
         
Bytová jednotka č. 2663/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 120 641,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 469 981,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 469 981,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 421/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 123 310,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 241,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 568/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 543 934,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 723/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 986 944,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 241,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 726/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 995 189,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 241,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 726/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 995 189,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 457/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 255 925,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 726/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 995 189,00 Kč
Bytová jednotka č. 2663/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 241,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/23 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 559/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 519 470,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :   
Cena: 1 871 520,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 187 220,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 728/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 000 685,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 187 220,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :  
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 503 161,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2663/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 719/18336 na společných částech budovy čp. 2663 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 975 951,00 Kč
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1 předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části