Usnesení rady č. 564 ze dne 27.8. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2662 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 1

č. j.:588/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 564
ze dne 27.8.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2662 v k. ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Pod Lipami 1
 
 
Rada městské části
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
         
Bytová jednotka č. 2662/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno
Cena: 1 120 408,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 469 674,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 469 674,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 620/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 653 936,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 732/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 011 181,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 186 980,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 725/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 992 038,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 195 223,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 725/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 992 038,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 195 223,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/18 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/19 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/20 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 732/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 2 011 271,00 Kč
 
 
Bytová jednotka č. 2662/21 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 186 980,00 Kč
Bytová jednotka č. 2662/22 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/24 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 725/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 992 038,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/25 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 435/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 195 223,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/26 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/27 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/28 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 725/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 992 038,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/29 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 420/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 154 008,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/30 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/31 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 502 854,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 2662/32 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 736/18605 na společných částech budovy čp. 2662 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 2 022 262,00 Kč
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
II.        u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
 1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části
 
 
 
Mgr. Jiří  M a t u š e k                       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části