Usnesení rady č. 563 ze dne 27.8. 2008

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1487 v k. ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 70

č. j.:587/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 563
ze dne 27.8.2008
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1487 v k. ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 70
 
 
Rada městské části
  
 
I.         d o p o r u č u j e
 
            Zastupitelstvu městské části
 
            schválit
prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněný nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
         
Bytová jednotka č. 1487/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 953/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 674 330,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 955/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 303 484,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1095/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 175 926,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1068/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 586 946,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1076/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 155 521,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1081/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena: 1 606 263,00 Kč
 
 
Bytová jednotka č. 1487/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 412/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :
Cena 450 689,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 360/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno :
Cena:  393 806,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 316/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  345 674,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 738/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  807 302,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 579/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  809 966,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 505/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  706 447,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 489/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  684 064,00 Kč
 
Bytová jednotka č. 1487/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 579/10705 na společných částech budovy čp. 1487 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2792 - vše k.ú. Vinohrady
Jméno : 
Cena:  809 966,00 Kč
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
II.         u k l á d á
 
            1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
            1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části
 
  
Mgr. Jiří  M a t u š e k                        Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části     starostka městské části