Usnesení rady č. 670 ze dne 22.10. 2008

k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., zastupováním Městské části Praha 3 na 2. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Květinková 2574, 2575

č. j.:7052008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 670
ze dne 22.10.2008
 
 
k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., zastupováním Městské části Praha 3 na 2. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Květinková 2574, 2575
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
pozvánku na 2. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Květinková 2574, 2575, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      p o v ě ř u j e
 
         1. Správu komunálního majetku Praha 3, a.s.
1.1. zastupováním Městské části Praha 3 na 2. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Květinková 2574, 2575
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. Správě komunálního majetku Praha 3, a.s.
         1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části