Usnesení rady č. 662 ze dne 22.10. 2008

k volným bytům

č. j.:696/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 662
ze dne 22.10.2008
 
k volným bytům
 
Rada městské části
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
 tyto volné byty:
Baranova 6/1899, byt č. 26, pův. I. kat. 32,0 m2
Koněvova 173/1886, byt č. 6, pův. I. kat  44,4 m2
Ondříčkova 31/383, byt č. 13, pův. I. kat. 79,8 m2
Roháčova 34/297, byt č. 20, pův. I. kat. 42,9 m2
Roháčova 36/265, byt č. 20, pův. I. kat. 41,0 m2
Táboritská 24/16, byt č. 17, pův. I. kat. 44,4 m2
J. Želivského 18/1768, byt č. 33, pův. III. kat. 20,5 m2
J.Želivského 19/2389, byt č. 7, pův. I. kat. 51,6 m2
J. Želivského 22/1801, byt č. 39, pův. II. kat. 27,6 m2
Viklefova 22/1814B, byt č. 26, pův. II. kat. 42,2 m2
 
 
II.        p o v ě ř u j e
 
            1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení
Baranova 6/1899, byt č. 26, pův. I. kat. 32,0 m2
Koněvova 173/1886, byt č. 6, pův. I. kat 44,4 m2
Ondříčkova 31/383, byt č. 13, pův. I. kat. 79,8 m2
Roháčova 34/297, byt č. 20, pův. I. kat. 42,9 m2
Roháčova 36/265, byt č. 20, pův. I. kat. 41,0 m2
Táboritská 24/16, byt č. 17, pův. I. kat. 44,4 m2
 
 
III.      p o s t u p u j e
 
            1. bytové komisi
1.1. k návrhu na přidělení odsouhlaseným žadatelům
J. Želivského 18/1768, byt č. 33, pův. III. kat. 20,5 m2
J.Želivského 19/2389, byt č. 7, pův. I. kat. 51,6 m2
J. Želivského 22/1801, byt č. 39, pův. II. kat. 27,6 m2
Viklefova 22/1814B, byt č. 26, pův. II. kat. 42,2 m2
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části