Usnesení rady č. 818 ze dne 17.12. 2008

ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 3 č. 763 ze dne 3.12.2008 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

č. j.:863/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 818
ze dne 17.12.2008
 
ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 3 č. 763 ze dne 3.12.2008 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
 
 
Rada městské části
 
 
I.       r u š í
 
         usnesení Rady MČ Praha 3 č. 763 ze dne 3.12.2008 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části