Usnesení rady č. 465 ze dne 25. 6. 2008

k návrhu na odvolání Bc. Robina Tampy z  funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části a zvolení Miroslavy Oubrechtové do funkce předsedkyně výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a zvolení Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části

č. j.:485/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 465
ze dne 25.6.2008
 
k návrhu na odvolání Bc. Robina Tampy z  funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části a zvolení Miroslavy Oubrechtové do funkce předsedkyně výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a zvolení Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
        
         1. odvolat
 
         Bc. Robina Tampu z funkce předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části a z funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části z důvodu jeho rezignace na člena Zastupitelstva městské části
 
 
         2. zvolit
 
-   Miroslavu Oubrechtovou do funkce předsedkyně výboru kontrolního Zastupitelstva městské části
 
-     Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru finančního Zastupitelstva městské části
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části