Usnesení rady č. 462 ze dne 25. 6. 2008

ke schválení konání kulturní akce „Podzimní kafemletí“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

č. j.:482/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 462
ze dne 25.6.2008
 
ke schválení konání kulturní akce „Podzimní kafemletí“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
1. žádost o schválení konání kulturní akce „Podzimní kafemletí“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 9.9.2008 od 15:00 hodin do 12.9.2008 do 22:00 hodin
Organizátor akce: Máme otevřeno? o. s.
 
2. stanovisko Odboru technické správy majetku a investic č. j. 328/08/OTSMI/Cal
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
konání kulturní akce „Podzimní kafemletí“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Termín konání akce: 9.9.2008 od 15:00 hodin do 12.9.2008 do 22:00 hodin
Organizátor akce: Máme otevřeno? o. s.
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OOS
            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                      Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části