Usnesení rady č. 457 ze dne 25. 6. 2008

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 161 ze dne 19.3.2008 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, vlastníkovi stavby garáže Lubomíru Hladíkovi   

č. j.:475/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 457
ze dne 25.6.2008
 
ke zrušení usnesení Rady městské části č. 161 ze dne 19.3.2008 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, vlastníkovi stavby garáže Lubomíru Hladíkovi 
 
Rada městské části
 
 
I.       r u š í
 
zrušení Usnesení Rady městské části č. 161 ze dne 19.3.2008 k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 752 o výměře 14 m2 v k. ú. Žižkov, vlastníkovi stavby garáže Lubomíru Hladíkovi 
 
 
Mgr. Martin B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části starostka městské části