Usnesení rady č. 201 ze dne 19.3. 2008

k návrhu ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase převést výkon státní sociální podpory pod Úřad práce hl. m. Prahy

č. j.:211/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 201

ze dne 19.3.2008

k návrhu ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase převést výkon státní sociální podpory pod Úřad práce hl. m. Prahy

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

dopis Jiřího Janečka, radního hlavního města Prahy, ze dne 11.3.2008, k návrhu ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase převést výkon státní sociální podpory pod Úřad práce hl. m. Prahy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.      s o u h l a s í

s návrhem ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase převést výkon státní sociální podpory pod Úřad práce hl. m. Prahy

Mgr. Jiří  Matušek                         Milena  Kozumplíková
zástupce starosty městské části    starostka městské části