Usnesení rady ze dne 14. 2. 2007 č. 87

k revokaci usnesení RMČ č. 68 ze dne 7. 2. 2007 k uzavírání smluv za Městskou část Praha 3

Rada městské části

I.         r e v o k u j e

            bod I. takto:

            p o v ě ř u j e

            Zdeňka Lochmana, zástupce starosty

k uzavírání smluv a dohod, výpovědí, podávání soudních žalob a exekucí, týkajících se nájmů bytů a nebytových prostor, bez omezení

Mgr. Martin  B e n d a     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty                 starostka městské části