Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 552

k souhlasu s konáním akce „Otevřená radnice“ pořádané Městskou částí Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad a u křižovatky Ohrada

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

záměr uskutečnit ve dnech 26. – 27. 9. 2006 pokračování prezentační a diskusní akce „Otevřená radnice“ tématicky věnované privatizaci bytového fondu, životnímu prostředí, rozvoji městské části a sociálnímu programu

II.        s c h v a l u j e

konání akce „Otevřená radnice“ pořádané Městskou částí Praha 3 na nám. Jiřího z Poděbrad ve dnech 26. 9. 2006 a u křižovatky Ohrada 27. 9. 2006

III.      u k l á d á

            1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty a vedoucímu OK

            1.1. zajistit realizaci akce

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části