Usnesení rady ze dne 30. 8. 2006 č. 551

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Lupáčova 18/864, byt č. 9, 43,2 m2

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s pí XXXXXXXXX, Funkeho 928, Kolín, za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s pí XXXXXXXXX, Pod Lipami 74, Praha 3, za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXX, Vlkova 41, Praha 3, za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s pí XXXXXXXXX,U Fronty 2158, Uherský Brod, za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s p. XXXXXXXXX, Jankovcova 21, Praha 7, za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

6. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s pí XXXXXXXXX, Husitská 74, Praha 3, za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části