Usnesení rady ze dne 18. 1. 2006 č. 58

k zadání zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech K Lučinám 20, 22, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

            se zadáním zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech K Lučinám 20, 22, Praha 3, k. ú. Žižkov firmě Realitní kancelář SEVER s. r. o., se sídlem Dvořákova 20/1579, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 61324752

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

            1.1. zajistit realizaci dle bodu I.

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n                                   Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                                      starosta městské části