Usnesení rady ze dne 29. 3. 2006 č. 213

k souhlasu se záštitou nad akcí konanou dne 5. 5. 2006 v rámci akce International Impro Festival 2006 v kině Aero

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Občanského sdružení Free Time o záštitu nad akcí konanou dne 5. 5. 2006 v rámci akce International Impro Festival 2006 v kině Aero

II.        s c h v a l u j e

poskytnutí záštity nad projektem konaným dne 5. 5. 2006 v rámci akce International Impro Festival 2006 v kině Aero

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části