Usnesení rady ze dne 1. 3. 2006 č. 15804

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek v domech K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2465/13, K Lučinám 2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, Praha 3

Rada městské části  Praha 3

I.     b e r e   n a   v ě d o m í

       zápis z vyhodnocení  výběrového  řízení  na prodej  13ti  nově  vybudovaných a 3 volných 

       stávajících bytových  jednotek  v domech  K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám

       2465/13, K Lučinám  2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici

       2492/3, 2493/5, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

 II.  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části

 schválit

1.      vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek dle zák.č. 72/94 Sb. – umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek

Bytová jednotka č. 2493/4  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/27144 na společných částech domů čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/52, 2639/53, 2639/54 a věcně příslušných pozemcích 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov

 

102

019175/2006

1 558 000,00

XXXXXXX, Školská 154, 538 42 Ronov nad Doubravou

162

019480/2006

1 535 756,00

XXXXXXX, Štichova 594, 149 00 Praha 4

156

019473/2006

1 526 000,00

XXXXXXX, Hornopolní 2833/53, 702 00 Ostrava 1

167

019485/2006

1 451 000,00

XXXXXXX

1

016244/2006

1 450 000,00

XXXXXXX, Koněvova 176, Praha 3

60

018356/2006

1 450 000,00

XXXXXXX, Ostromečská 9/437, Praha 3

45

018110/2006

1 431 000,00

XXXXXXX,V malém háji 359,250 70 Odolena Voda

58

018353/2006

1 424 206,00

XXXXXXX, Dobratická 524, 199 00 Praha 18

136

019271/2006

1 413 101,00

XXXXXXX, Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4

94

018795/2006

1 410 000,00

XXXXXXX, T.G. Masaryka 41,549 01 Nové Město n/Metují

155

019472/2006

1 410 000,00

XXXXXXX, Révová 784/16, 100 00 Praha 10

13

017412/2006

1 405 000,00

XXXXXXX, Haškovcova Lhota 37, 391 65 Bechyně

47

018112/2006

1 391 000,00

XXXXXXX, Vodolská 41, 250 70 Dolínek

50

018115/2006

1 351 000,00

XXXXXXX, ČSA 252, 250 70 Odolena Voda

154

019471/2006

1 320 000,00

XXXXXXX, Toruňská 332/10, 181 00 Praha 8

69

018430/2006

1 281 000,00

XXXXXXX, Kouřimská 5/2376, Praha 3

118

019226/2006

1 277 777,00

XXXXXXX, Štěpánkova 1102/16, 150 00 Praha 5

71

018433/2006

1 275 000,00

XXXXXXX, Husitská 28, Praha 3

150

019466/2006

1 239 000,00

XXXXXXX, Čáslavská 6, Praha 3

70

018431/2006

1 230 000,00

XXXXXXX, Žerotínova 59, Praha 3

137

019274/2006

1 210 000,00

XXXXXXX, Spojovací 188, 252 42 Jesenice

149

019465/2006

1 206 215,00

XXXXXXX, U Pekárny 1088, 580 01 Havlíčkův Brod

29

017703/2006

1 200 000,00

XXXXXXX, a.s. Slezská 63/1655, Praha 3

36

017899/2006

1 151 011,00

XXXXXXX, Panenská 440/3, 198 00 Praha 9

52

018119/2006

1 150 013,00

XXXXXXX, Krátká 1790/27, 100 00 Praha 10

122

019243/2006

1 131 002,00

XXXXXXX, KVF VŠE nám. W.Churchilla 4, Praha 3

120

019235/2006

1 111 411,00

XXXXXXX, Komenského 108, 345 06 Kdyně

24

017689/2006

1 101 157,00

XXXXXXX, Zálesí 1246, 250 82 Úvaly

105

019185/2006

1 101 112,00

XXXXXXX, Mladoňovice 118, 675 32 Třebelovice

31

017887/2006

1 101 011,00

XXXXXXX, Panenská 440/3, 198 00 Praha 9

104

019184/2006

1 071 112,00

XXXXXXX, Mladoňovice 118, 675 32 Třebelovice

16

017444/2006

1 069 900,00

XXXXXXX, Žďár 27, 294 12 Žďár

148

019464/2006

1 056 215,00

XXXXXXX, Husitská 127/92, Praha 3

 

 

 

XXXXXXX, Sobůlky 140, 697 01 Kyjov

138

019275/2006

1 050 001,00

XXXXXXX, U kněžské louky 10, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 1 024 206,-

2.      prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím  podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na pozemcích věcně příslušných vše  k.ú. Žižkov,  účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili na prvním místě

3.      prodej zájemci, který se umístil na  2. místě v případě, že se zájemce , který se umístil na prvním místě,  nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými OSŘ  a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

III.      u k l á d á

      1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

     1.1. předložit  tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části