Usnesení rady ze dne 22. 9. 2004 č. 752

k návrhu na změny v obsazení výborů Zastupitelstva městské části

Rada městské části

  1.  d o p o r u č u j e
    Zastupitelstvu městské části

1. odvolat

1.1. Michala Kuciána z funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

1.2. Marii Koksovou z funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

1.3. Michala Kuciána z funkce místopředsedy výboru pro realizaci majetku

1.4. Jana Plívu z funkce člena výboru pro realizaci majetku

1.5. Marii Koksovou z funkce člena výboru pro správu grantového a podpůrného fondu městské části

1.6. Michala Kuciána z funkce předsedy výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

1.7. Ing. Bohuslava Nigrina z funkce člena výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

1.8. Blaženu Císařovou z funkce předsedkyně a člena výboru pro realizaci majetku

1.9. MUDr. Jiřího Jungwirtha z funkce člena výboru pro územní rozvoj a dopravu

2.  j m e n o v a t

2.1. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

2.2. Miroslava Hluchého do funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

2.3. Jana Plívu do funkce místopředsedy výboru pro realizaci majetku

2.4. Vlastimilu Vrabcovou do funkce člena výboru pro realizaci majetku

2.5. Miroslava Hluchého do funkce člena výboru pro správu grantového a podpůrného fondu

2.6. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce předsedy výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

2.7. Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

2.8. Ing. Daniela Reisiegela do funkce předsedy výboru pro realizaci majetku

2.9. Milenu Kozumplíkovou do funkce člena výboru pro územní rozvoj a dopravu

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části