Usnesení rady ze dne 18. 2. 2004 č. 155

k prohlášení Rady městské části ke kampani vůči MUDr. Miroslavu Procházkovi

Rada městské části

I.  p r o h l a š u j e ,
že se znepokojením sleduje kampaň vůči MUDr. Miroslavu Procházkovi, členovi zastupitelstva, která vyvrcholila dopisem, rozdávaným do domovních schránek. Autoři tohoto dopisu, členové zastupitelstva z Klubu DJK, tímto dopisem překročili meze lidské slušnosti. Rada městské části trvá na tom, že každý člen zastupitelstva má právo vyjádřit svobodně svůj názor a nebýt za něj osobně napadán.
Rada městské části vyzývá členy zastupitelstva, aby napříště řešili své politické problémy politickými prostředky a dodržovali zásady elementární lidské slušnosti.

Ing. Bohuslav N i g r i n               Milan Č e s k ý
zástupce starosty                     starosta městské části