Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 811

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Vinohradská 170/2190

Rada městské části

I.  s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Drážďanská 83 A, Ústí nad Labem za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Boční 20, Liberec za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Husinecká 2, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Čenětická 2218, Praha 4 za podmínek, které nabídli, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Husitská 74, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části