Usnesení rady ze dne 27. 10. 2004 č. 809

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Radhošťská 18/1623C

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Husitská 74, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Třídvorská 1212, 280 00 Kolín V za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Čenětická 2218, Praha 4 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Čenětická 2218, Praha 4 za podmínek, které nabídli, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
5. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na pátém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Pšenčíkova 675, Praha 4 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
6. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na šestém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, U Stadionu 1406, Lysá n/Labem za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy
7. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na sedmém místě výběrového řízení se xxxxxxxxxx, Na Vršku 352, Dolní Břežany za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části