Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 68

k návrhu na změny v obsazení komisí Rady městské části a redakční rady Novin Radnice

Rada městské části

I.  o d v o l á v á
1. Michala Kuciána z komise finanční a investiční
2. Marii Koksovou z komise sociální a zdravotní
3. Michala Kuciána z funkce místopředsedy bytové komise
4. Marii Koksovou z bytové komise
5. Marii Koksovou z komise pro výchovu a vzdělávání
6. Ing. Bohuslava Nigrina z funkce člena komise dopravní
7. Jaroslava Bureše z funkce tajemníka komise dopravní
8. Michala Kuciána z redakční rady Novin Radnice

II.  j m e n u j e
1. Ing. Jana Holuba do funkce člena komise finanční a investiční
2. Jana Plívu do funkce člena komise sociální a zdravotní
3. Michala Kuciána do funkce člena bytové komise
4. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce místopředsedy bytové komise
5. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání
6. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce místopředsedy komise dopravní
7. Ing. Martina Vančuru do funkce tajemníka komise dopravní
8. Miroslava Hluchého do funkce člena redakční rady Novin Radnice s účinností od složení slibu člena zastupitelstva

Ing. Bohuslav N i g r i n       Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části

Složení komisí Rady městské části a redakční rady Novin Radnice

Komise finanční a investiční
Předseda: Bc. Ondřej Pecha, ODS
Místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
Členové:
Ing. Daniel Reisiegel, ODS
Milena Kozumplíková, ODS
Ing. Jan Holub, ČSSD
Členové odborníci s hlasem poradním:
Ing. Jiří Louša, OTSMI
Tajemník: Ing. Petr Fišer, OE

Komise sociální a zdravotní
Předseda: MUDr. Jiří Jungwirth, ODS
Členové:
MUDr. Marek Zeman, ODS
MUDr. Jana Žmolíková, ODS
MUDr. Eva Rusová, ODS
Jan Plíva, ČSSD
MUDr. Miroslav Procházka, nez.
Tajemník: Bc. Simona Prokopcová, zdravotní rada

Komise obchodu a služeb
Předseda: MUDr. Eva Rusová, ODS
Místopředseda: RNDr. Eva Kaprasová, CSc., ČSSD
Členové:
Zdeněk Lochman, ODS
Kamila Mirovičová, ODS
Jan Plíva, ČSSD
Tomáš Roubal, DJK/ED
Ing. Vladimír Nezpěvák, KSČM
Tajemník: Lenka Medlíková, OBNP

Bytová komise
Předseda: MUDr. Marek Zeman, ODS
Místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
Členové:
Zdeněk Lochman, ODS
Jan Šmíd, ODS
Ing. Josef Heller MBA, DJK/ED
PhDr. Jakub Cháb, DJK/ED
Michal Kucián, ČSSD
Tajemník: RNDr. Magdalena Benešová, OBNP

Kulturní komise
Předseda: Ing. Jan Holub, ČSSD
Místopředseda: Milan Český, ODS
Členové:
Milena Kozumplíková, ODS
Bc. Ondřej Pecha, ODS
Marcela Graciasová , ODS
Vlastimila Vrabcová, ČSSD
Zdeněk Pavelka, DJK/ED
Tajemník: Jaroslav Brabec DiS., OK

Komise pro výchovu a vzdělávání
Předseda: Vlastimila Vrabcová, ČSSD
Místopředseda: Milena Kozumplíková, ODS
Členové:
Jan Šmíd, ODS
Mgr. Jiří Matušek, ODS
Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
PhDr. Jakub Cháb, DJK/ED
Ing. Karel Procházka, KSČM
zástupci základních a mateřských škol:
Mgr. Václav Gregor, řed. ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22
Mgr. Václav Havelka, řed. ZŠ K Lučinám 18
Ing. Irena Meisnerová, řed. ZŠ Havlíčkovo nám. 10
Bc. Marta Vrabcová, řed. MŠ Milíčův dům, Sauerova 2
Tajemník: Mgr. Přemysl Hrabě, OŠ

Komise dopravní
Předseda: Pavel Hurda, ODS
Místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
Členové:
MUDr. Marek Zeman, ODS
Kamila Mirovičová, ODS
Michal Kucián, ČSSD
Tajemník: Ing. Martin Vančura, OD

Komise pro přestavbu stadionu Viktoria Žižkov
Předseda: Pavel Hurda, ODS
Místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
člen: MUDr. Marek Zeman, ODS
Tajemník: Ing. Jiří Louša, OTSMI

Redakční rada:
Martin Benda, ODS
Ing. Daniel Reisiegel, ODS
Pavel Hurda, ODS
Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD
Miroslav Hluchý, ČSSD