Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 64

k příkazní smlouvě mezi MČ Praha 3 a SKM Praha 3, a. s. na zajištění realizace investiční akce “Výstavba bytů formou nástaveb a regenerace panelových objektů v Praze 3 – K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2464/11, 2465/13, 2466/15, K Lučinám 2467/17, 2468/19, 2469/21, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, 2494/7”

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se zněním příkazní smlouvy na zajištění realizace investiční akce “Výstavba bytů formou nástaveb a regenerace panelových objektů v Praze 3 – K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2464/11, 2465/13, 2466/15, K Lučinám 2467/17, 2468/19, 2469/21, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, 2494/7”

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat příkazní smlouvu mezi MČ Praha 3 a SKM Praha 3, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části