Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 62

Zrušení usnesení RMČ č. 768 ze dne 10. 12. 2003 k prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3 – nájemce Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT

Rada městské části

I.  r u š í
usnesení RMČ č. 768 ze dne 10. 12. 2003 k prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3 s nájemcem Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části