Usnesení rady ze dne 21. 1. 2004 č. 61

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Biskupcova 49/2444, byt č. 14, I. kat. 29,5 m2
Jeseniova 15/511, byt č. 19, I. kat. 36,6 m2
Jeseniova 157/867, byt č. 13, I. kat. 29,0 m2
Perunova 787V/9, byt č. 11, I. kat. 26,6 m2
Pod Lipami 39/2558, byt č. 2, I. kat. 52,1 m2
Přemyslovská 40/1925, byt č. 7, I. kat. 31,7 m2
Táboritská 22/15, byt č. 23, I. kat. 44,3 m2
Cimburkova 23/280, byt č. 3, III. kat. 27,6 m2
Čajkovského 31/1753, byt č. 24, I. kat. 27,8 m2
J. Želivského 18/1768, byt č. 32, III. kat. 19,9 m2
Jeseniova 71/1683, by č. 3, II. kat. 52,3 m2
Ostromečská 7/436, byt č. 13, I. kat. 40,4 m2 (disp. právo Posádk. velitelství)
Koněvova 144/1604, byt č. 6, II. kat. 40,6 m2
Koněvova 144/1604, byt č. 28, I. kat. 40,2 m2
Koněvova 144/1604, byt č. 29, II. kat. 43,8 m2
V Horní Stromce 1/2338, byt č. 4, I. kat. 47,5 m2 (obsazuje spolum. MČ ¼)
Roháčova 97/1502, byt č. 12, II. kat. 69,8 m2
Roháčova 107/1472, byt č. 6, IV. kat. 15,6 m2 (pro potřeby Mě Policie)
Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, byt č. 30, I. kat. 32,1 m2 (pro potřeby Policie ČR)
Viklefova 2/1928, byt č. 13, I. kat. 80,7 m2 (pro potřeby Policie ČR)
Žerotínova 66/1739, byt č. 6, II. kat. 46,5 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP
k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Cimburkova 23/280, byt č. 3, III. kat. 27,6 m2
J. Želivského 18/1768, byt č. 32, III. kat. 19,9 m2
Jeseniova 71/1683, by č. 3, II. kat. 52,3 m2
Ostromečská 7/436, byt č. 13, I. kat. 40,4 m2 (disp. právo Posádk. velitelství)
Koněvova 144/1604, byt č. 6, II. kat. 40,6 m2
Koněvova 144/1604, byt č. 29, II. kat. 43,8 m2
V Horní Stromce 1/2338, byt č. 4, I. kat. 47,5 m2 (obsazuje spolum. MČ ¼)
Roháčova 97/1502, byt č. 12, II. kat. 69,8 m2
Roháčova 107/1472, byt č. 6, IV. kat. 15,6 m2 (pro potřeby Mě Policie)
Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, byt č. 30, I. kat. 32,1 m2 (pro potřeby Policie ČR)
Viklefova 2/1928, byt č. 13, I. kat. 80,7 m2 (pro potřeby Policie ČR)
Žerotínova 66/1739, byt č. 6, II. kat. 46,5 m2

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení
Biskupcova 49/2444, byt č. 14, I. kat. 29,5 m2
Čajkovského 31/1753, byt č. 24, I. kat. 27,8 m2
Jeseniova 15/511, byt č. 19, I. kat. 36,6 m2
Jeseniova 157/867, byt č. 13, I. kat. 29,0 m2
Koněvova 144/1604, byt č. 28, I. kat. 40,2 m2
Perunova 787V/9, byt č. 11, I. kat. 26,6 m2
Pod Lipami 39/2558, byt č. 2, I. kat. 52,1 m2
Přemyslovská 40/1925, byt č. 7, I. kat. 31,7 m2
Táboritská 22/15, byt č. 23, I. kat. 44,3 m2

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta mětské části