Usnesení rady ze dne 21. 4. 2004 č. 334

k pověření starosty městské části

Rada městské části

I.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části,
1.1. aby zmocňoval advokáty, daňové poradce, patentové zástupce a jiné osoby, které poskytují služby obdobného charakteru speciálními plnými mocemi k procesním úkonům v případech, kdy je k tomu Městská část povinna na základě smluv uzavřených s těmito osobami

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části