Usnesení rady ze dne 30. 6. 2004 č. 529

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Křišťanova 2/1545, byt č. 19, II. kat. 53,8 m2
Milešovská 1/846/V, byt č. 15, III. kat. 43,6 m2
U kněžské louky 32/2147, byt č. 13.1, I. kat. 37,9 m2 (společná předsíň)
Jeseniova 27/846, byt č. 10, I. kat. 37,1 m2
Lucemburská 44/1876, byt č. 28, I. kat. 32,4 m2
Táboritská 38/1781, byt č. 1, I. kat. 43,3 m2
Kubelíkova 29/1189, byt č. 2, II. kat. 54,6 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)
Táboritská 8/611, byt č. 9, IV. kat. 22,4 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)
V Horní Stromce 1/2338, byt č. 24, I. kat. 41,3 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)

II.  p o s t u p u j e
OBNP
k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Křišťanova 2/1545, byt č. 19, II. kat. 53,8 m2
Milešovská 1/846/V, byt č. 15, III. kat. 43,6 m2
U kněžské louky 32/2147, byt č. 13.1, I. kat. 37,9 m2 (společná předsíň)
Kubelíkova 29/1189, byt č. 2, II. kat. 54,6 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)
Táboritská 8/611, byt č. 9, IV. kat. 22,4 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)
V Horní Stromce 1/2338, byt č. 24, I. kat. 41,3 m2 (spoluobsazuje spolumajitel)

III.  p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP
1.1. vypsat výběrové řízení
Jeseniova 27/846, byt č. 10, I. kat. 37,1 m2
Lucemburská 44/1876, byt č. 28, I. kat. 32,4 m2
Táboritská 38/1781, byt č. 1, I. kat. 43,3 m2

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části