Usnesení rady ze dne 24. 3. 2004 č. 258

ke smlouvě o dílo na architektonické a parkové úpravy ve vnitrobloku Radhošťská v Praze 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na architektonické a parkové úpravy ve vnitrobloku Radhošťská v Praze 3 s firmou Zahradní architektura Tábor spol. s r. o., se sídlem Chotoviny – Beranova Lhota 10. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat smlouvu o dílo

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části