Usnesení rady ze dne 19. 12. 2003 č. 784

ke kompetencím starosty a zástupců starosty Městské části Praha 3 v oblasti samostatné působnosti

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
kompetence starosty a zástupců starosty Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Příloha č. 1 usnesení Rady městské části č. 784 ze dne 19. 12. 2003

p. M. Český, starosta:

 • bezpečnost (drogy)
 • kulturní a sportovní činnost
 • oblast cestovního ruchu
 • ochrana památek
 • zahraniční styky
 • oblast kontrolní
 • SKM Praha 3, a. s.

p. D. Reisiegel, zástupce starosty:

 • finance, majetek, investice
 • energetika
 • likvidace Bytového podniku Praha 3 v likvidaci, podniku Restaurace v Praze 3 v likvidaci

p. MUDr. M. Zeman, zástupce starosty:

 • zdravotnictví
 • sociální věci
 • informatika
 • územní rozvoj a doprava

pí Kozumplíková, zástupce starosty:

 • privatizace
 • regenerace panelových sídlišť
 • prodej podílových domů
 • volný čas dětí a mládeže

p. Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty:

 • přestavba stadionu Viktoria Žižkov
 • školství
 • byty
 • OTSMI

p. J. Plíva, zástupce starosty:

 • životní prostředí
 • národnostní menšiny
 • nebytové prostory
 • neziskové organizace + spolková činnost