Usnesení rady ze dne 10. 12. 2003 č. 783

ke stížnosti p. PhDr. Václava Vrabce na způsob provádění rekonstrukce domu v souvislosti s nástavbou dvou horních pater - K Lučinám 20, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
stížnost p. xxxxxxxxxx

II.  p o v ě ř u j e
MUDr. M. Zemana, zástupce starosty
vyřízením podání stížnosti

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části