Usnesení rady ze dne 26. 11. 2003 č. 727

k prodeji stávajících bytových jednotek v budově čp. 2529//76 a 2530/78 k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3, Na Balkáně 76, 78

Rada městské části Praha 3

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej stávajících bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 2529/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 921 383,80 Kč

Bytová jednotka č. 2529/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 921 383,80 Kč

Bytová jednotka č. 2529/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxxCena: 916 037,30 Kč

Bytová jednotka č. 2529/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 950 783,10 Kč

Bytová jednotka č. 2529/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 943 177,60 Kč

Bytová jednotka č. 2529/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 946 833,30 Kč

Bytová jednotka č. 2529/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 953 444,80 Kč

Bytová jednotka č. 2529/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 951 319,20 Kč

Bytová jednotka č. 2529/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 949 482,80 Kč

Bytová jednotka č. 2529/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 953 444,80 Kč

Bytová jednotka č. 2529/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 508/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 932 953,90 Kč

Bytová jednotka č. 2529/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 951 319,20 Kč

Bytová jednotka č. 2530/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 918 674,90 Kč

Bytová jednotka č. 2530/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 923 165,90 Kč

Bytová jednotka č. 2530/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 921 383,80 Kč

Bytová jednotka č. 2530/4 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 942 342,30 Kč

Bytová jednotka č. 2530/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 945 005,60 Kč

Bytová jednotka č. 2530/6 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx
Cena: 950 733,40 Kč

Bytová jednotka č. 2530/7 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 951 319,20 Kč

Bytová jednotka č. 2530/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx
Cena: 945 809,70 Kč

Bytová jednotka č. 2530/9 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 519/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 958 961,10 Kč

Bytová jednotka č. 2530/10 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 951 319,20 Kč

Bytová jednotka č. 2530/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 507/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 931 117,50 Kč

Bytová jednotka č. 2530/12 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/15447 na společných částech domů čp. 2529, 2530, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/74, 2639/75, k.ú. Žižkov a na pozemku 2639/113

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
Cena: 957 122,30 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu s Pravidly pro prodej bytových jednotek schválených usnesením Zastupitelstva městské části č. 54 ze dne 15.4.2003

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej stávajících bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části