Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 260

ke jmenování pana Jaroslava Bureše do funkce tajemníka komise dopravní Rady městské části

Rada městské části

I.  j m e n u j e
pana Jaroslava Bureše do funkce tajemníka komise dopravní Rady městské části

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části