Usnesení rady ze dne 23. 4. 2003 č. 258

k volným bytům

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto volné byty:
Biskupcova 16/501, 80,7 m2 (náhrada školnického bytu Cimburkova 18)
Habrová 6/2656, 50,1 m2 (disp. právo Min. vnitra ČR)
Habrová 10/2658, 33,6 m2 (disp. právo Min. vnitra ČR)
Jeseniova 113/1855, 22,9 m2 (podílový dům-nár. správa)
Lucemburská 44/1876, 36,8 m2
Radhošťská 12/1828, 35,9 m2
Seifertova 19/1021, 45,4 m2
Soběslavská 29/2252, 18,3 m2
Zelenky Hajského 14/1516, 23,3 m2
Vinohradská 114/1756V, 119,3 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP
k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Biskupcova 16/501, 80,7 m2 (náhrada školnického bytu Cimburkova 18)
Habrová 6/2656, 50,1 m2 (disp. právo Min. vnitra ČR)
Habrová 10/2658, 33,6 m2 (disp. právo Min. vnitra ČR)
Jeseniova 113/1855, 22,9 m2 (podílový dům-nár. správa)
Lucemburská 44/1876, 36,8 m2
Radhošťská 12/1828, 35,9 m2
Seifertova 19/1021, 45,4 m2
Soběslavská 29/2252, 18,3 m2
Zelenky Hajského 14/1516, 23,3 m2
Vinohradská 114/1756V, 119,3 m2

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části