Usnesení rady ze dne 27. 2. 2002 č. 114

k návrhu na odvolání Ing. Ivo Zemana z výboru kontrolního Zastupitelstva městské části

Rada městské části

I.   d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

odvolat Ing. Ivo Zemana z výboru kontrolního Zastupitelstva městské části

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části