Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 453

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.   s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za mimořádné práce spojené s realizací zákona o finanční kontrole, půdní vestavbou a opravou fasády budovy Seifertova 51, přípravou rekonstrukce parku na nám. Jiřího z Poděbrad, práce spojené s lokalizační studií na výstavbu veřejných hromadných garáží a za mimořádné činnosti při řešení krizové situace – povodně dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplacení odměn

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části