Usnesení rady ze dne 21. 8. 2002 č. 447

k výjimce z Pravidel pro používání služebních mobilních telefonů

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
že se výše limitní částky pro provoz jednotlivých mobilních telefonů stanovená v čl. 3. Pravidel pro používání služebních mobilních telefonů nepoužije z důvodu zajišťování krizové situace při povodních v měsíci srpnu 2002 pro tyto funkce a pracovní zařazení:

 • starosta Městské části Praha 3
 • zástupci starosty Městské části Praha 3
 • tajemník Úřadu městské části
 • vedoucí odboru hospodářské správy
 • vedoucí odboru občansko správního
 • vedoucí odboru matričního
 • vedoucí odboru kultury
 • tiskový mluvčí
 • vedoucí oddělení sekretariát odboru kancelář úřadu
 • vedoucí oddělení zdravotnictví odboru kancelář úřadu
 • vrchní sestra služby první pomoci
 • řidič starosty

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS

1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části