Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 622

k volnému nebytovému prostoru Olšanská 7/2666 po MUDr. J. Smetanovi

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
hlášení volného nebytového prostoru Olšanská 7/2666 po xxxxxxxxxx o výměře 16,66 m2

II. s o u h l a s í
s přidělením volného nebytového prostoru Olšanská 7/2666 po xxxxxxxxxx o výměře 16,66 m2 Vinohradskému ambulatnímu zařízení, s. r. o., Kouřimská 10, 130 00 Praha 3 za 1 550 Kč/m2/rok

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části