Usnesení rady ze dne 30. 10. 2002 č. 613

ke stanovisku Správy komunálního majetku Praha 3, a. s. k ”názoru obce na výši regulovaného nájemného”

Rada městské části

I. s o u h l a s í
se stanoviskem Správy komunálního majetku Praha 3, a. s. k ”názoru obce na výši regulovaného nájemného”, které je přílohou tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části